Thông báo về hợp pháp hóa lãnh sự bằng cấp, học bạ, bảng điểm của Việt Nam

Bộ phận Hợp pháp hóa lãnh sự của Phòng lãnh sự Đại Sứ Quán Hàn Quốc thông báo: Để giảm thiểu tình trạng thời gian hợp pháp hóa Bằng cấp/ Học bạ/ Bảng điểm quá lâu do các lý do như: số lượng học sinh xin hợp pháp hóa quá đông khiến tình trạng ùn…