Giới thiệu về CATTA

Trung tâm Ứng dụng công nghệ đào tạo tiên tiến (Center for Advanced Training Technology Application – CATTA) được thành lập vào ngày 24/09/2009 –  là một trong những đơn vị trực thuộc của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN), hoạt động theo quy định pháp luật và tuân thủ Quy chế tổ…