DANH SÁCH TRƯỜNG HÀN QUỐC THUỘC TOP 1% VÀ TRƯỜNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN – T3/2020

Đại sứ quán Hàn Quốc mới cập nhật danh sách các trường đại học, cao đẳng, cao học thuộc Top 1%, trường được chứng nhận, trường nằm trong diện tra xét và trường bị hạn chế cấp visa. CATTA đã cập nhật thêm tên tiếng Anh của các trường trong danh sách Đại sứ quán…